Kontor-/lager Sømna Vekst

Kontor-/lager Sømna Vekst

Kontor-/lager Sømna Vekst

På Berg i Sømna har vi bygd dette flotte kontor-/lagerbygget på 2.000 m2 for Sømna Vekst As (utleid til Plastsveis As).

Byggeår: 2017
Byggherre: Sømna Vekst As
Bygningstype: Betongelement fra Overhalla Betongbygg As
Formann: Peder Kristian Blikø