Tilbygg kontorlokale for Nærøysund Aquaservice As

Tilbygg kontorlokale for Nærøysund Aquaservice As

Tilbygg kontorlokale for Nærøysund Aquaservice As

Sammen med vår kunde Nærøysund Aquaservice As har vi prosjektert og satt igang bygging av et tilbygg til eksisterende lokaler.
Tilbygget er på 150 m2 og utføres i tradisjonelt bindingsverk.

Byggeår: Sommer/høst 2019
Byggherre: Nærøysund Aquaservice As
Bygningstype: Bindingsverk

 

    • Categories: Næringsbygg