Odd Wennevik

Odd Wennevik

Odd har ansvar for lærlingene i TotalBygg Midt-Norge As. Han har over 40 års erfaring i faget. Startet som snekker i 1976 og ble etterhvert formann. Overtok som daglig leder i Bobygg As i 1992 og var det frem til 2000. Jobbet noen år som faglig leder i Tenvik Industrier og også som prosjektleder i både Tenvik Industrier og senere i Multi-Bygg As. Odd har fagbrev i tømrerfaget.