Betongarbeider ny bløggehall – Nils Williksen As

Vi utfører betongarbeidene for ny bløggehall hos Nils Williksen As, høsten 2018.

    • Betong, Næringsbygg

Nils Williksen As skal bygge ny bløggehall.
Vi har fått betongarbeidene for prosjektet.

Byggeår: Høsten 2018
Byggherre: Nils Williksen As
Bygningstype: Plasstøpte betong
Formann: Rune Johansen