Betongkai

På Osan i Nærøy har vi bygd denne betongkaien for Osan settefisk.

    • Kaier

På Osan i Nærøy har vi bygd denne betongkaien for Osan settefisk.

Prefabrikerte kaielementer, produsert i egen hall sikrer god kvalitet også på vinterstøp.

Prosjektleder: Rune Johansen
Byggeår: 2017/2018