Kontor-/lager Sømna Vekst

På Berg i Sømna har vi bygd dette flotte kontor-/lagerbygget på 2.000 m2 for Sømna Vekst As

    På Berg i Sømna har vi bygd dette flotte kontor-/lagerbygget på 2.000 m2 for Sømna Vekst As (utleid til Plastsveis As).

    Byggeår: 2017
    Byggherre: Sømna Vekst As
    Bygningstype: Betongelement fra Overhalla Betongbygg As
    Formann: Peder Kristian Blikø