Påbygg dagligstue Nærøy Bo og behandlingssenter (NBBS)

For Nærøy kommune har vi laget et påbygg på sykehjemmet for å få større dagligstue / oppholdsrom.

    • Offentlige bygg

For Nærøy kommune har vi laget et påbygg på Nærøy Bo- og Behandlingssenter (NBBS) for å få større dagligstue / oppholdsrom.

Jobben er utført mens det har vært drift i eksisterende bygg, noe som har stilt store krav til å utvise aktsomhet og tilpasningsdyktighet til brukere og ansatte ved sykehjemmet.

Byggeår: Våren 2019
Byggherre: Nærøy Kommune
Formann: Rune Johansen