Renovering kai på Valøya

Renovering av gammel almenningskai på Valøya i Vikna.

    • Kaier

Vinteren 2019/2020 renoverte vi den gamle trekaia på Valøya.
Arbeidene består i hovedsak av riving og utskifting av ødelagte konstruksjonsdeler.

Byggeår: Vinter 2020
Byggherre: Kystverket
Formann:
 Peder K. Blikø

 

Slik ser kaia ut i dag, før oppgradering.