Tilbygg kontorlokale for Nærøysund Aquaservice As

Vi har begynt bygging av et tilbygg til eksisterende lokaler for Nærøysund Aquaservice As

    • Næringsbygg

Sammen med vår kunde Nærøysund Aquaservice As har vi prosjektert og satt igang bygging av et tilbygg til eksisterende lokaler.
Tilbygget er på 150 m2 og utføres i tradisjonelt bindingsverk.

Byggeår: Sommer/høst 2019
Byggherre: Nærøysund Aquaservice As
Bygningstype: Bindingsverk