Utvidelse betongkai Marøya

Utvidelse av eksisterende betongkai på Marøya med 278 m2

    • Betong, Kaier

Etter sommerferien 2019 starter vi med å utvide kaianlegget for TEFT Eiendomsutvikling på Marøya. Utvidelsen vil bli på 278 m2.

Byggeår: 2020
Byggherre: TEFT Eiendomsutvikling As
Formann:
 Rune Johansen