Jarle Strandvahl

Jarle Strandvahl

Har jobbet i TotalBygg Midt-Norge As siden oppstarten høsten 2017. Jarle jobbet som økonomiansvarlig i 2007 og daglig leder for Multi-Bygg As i årene 2008 - 2013. Har de senere årene jobbet som disponent/ daglig leder for Coop Kolvereid Sa.  Han har også jobbet som seniorkonsulent i Sparebank1 Midt-Norge og kontormedarbeider/regnskapsfører hos Kolvereid Samvirkelag.