Rune Andersen

Rune Andersen

Rune er utdannet bygningsingeniør med fokus på konstuksjon. Han har jobbet i 1,5 år hos NIB-as (Namdal Ingeniør- og Byggtjenester As). Rune vil ha ansvar for byggesøknader (SØK), tegning i dataprogrammene AutoCad og Revit, stikking av byggetomt i tillegg til å være prosjektleder.